آموزش از بین بردن ویروس kazme__gheyz.exe

این ویروس به صورت دو فایل در درایوها قرار میگیرد و TaskManager,Registry,command dos,gpeditرا از کار می اندازه و نام فایل ویروس به نامهای kazme__gheyz.exe و autorun.inf هست.که توسط فردی ایرانی و برای معرفی وبللاگش ساخته شده

مراحل از بین بردن ویروس
1- یک کپی از فایل Taskmgr.exe گرفته و نام آن را تغییر دهید (مثلاً Taskmgr1.exe).آدرس اون C:\Windows\System32 هستش


2-Taskmgr1.exe را اجرا کرده و از قسمت Process پروسسهای Kazme_Gheyz.exe یا Kazme__Gheyz.exe را با دکمه End Task خاتمه دهید.


3- تمام فایلهای Kazme__Gheyz.exe و Kazme_Gheyz.exe و Autorun.inf را از فهرست ریشه تمام درایوها پاک کنید.


4- فایلهای Kazme__Gheyz.exe یا Kazme_Gheyz.exe از شاخه Windows/system32 را هم پاک کنید.


5- از منوی start->Run برنامه Regedit را اجرا کنید.


6-اگه رجیستری هم اجرا نشد از فایلش یه کپی بگیرید و اسمشو عوض کنید(مثلا Regedit1.exe).آدرس اون C:\Windows\System32 هستش


7- داخل رجیستری برید و Find رو بزنید و عبارت Kazm در آن نوشته و Enter را کنید. تمامی مواردی که یا فت می شود را با دکمه Del پاک کنید. برای یافتن مورد بعدی کلید F3 را بزنید.


8- برنامه Internet Explorer را اجرا کرده از منوی Tools->Internet Option دکمه Use blank را انتخاب کنید.
اکنون کامپیوتر شما از این ویروس پاک شده است.